sp.a wil buddy-systeem om integratie oorlogsvluchtelingen te vereenvoudigen

Tijdens de gemeenteraad van 16 september pleitte sp.a-fractieleider Bart Van Malderen voor realistische en efficiënte maar ook warme aanpak van het vraagstuk rond de oorlogsvluchtelingen. Sluitstuk moet een netwerk van buddy’s ...

lees meer
geplaatst op
ma 21/09/2015 - 09:55

Leveranciers van de stad moeten arbeidsregels respecteren

sp.a wil dat iedereen die goederen of diensten levert aan de stad de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) respecteert. Sp.a wil zo vermijden dat de stad aankopen doet of diensten laat ...

lees meer
geplaatst op
don 21/05/2015 - 13:53

Malaise in Welzijn schaadt mensen met handicap

Het blijkt nog maar eens dat kwetsbare sectoren zoals de sector die zich inzet voor mensen met een handicap geen prioriteit is voor deze regering. Nochtans had een brede coalitie van stakeholders aangedrongen om ...

lees meer
geplaatst op
di 03/02/2015 - 10:45

Minister Homans zal dan toch beslissingen toetsen op armoederisico

Na herhaaldelijke en aangehouden druk vanuit het middenveld en de oppositie, is minister voor armoedebestrijding Homans dan toch bereid om de beslissingen van de Vlaamse Regering te onderwerpen aan de armoedetoets. Zo’n toetsing ...

lees meer
geplaatst op
don 15/01/2015 - 14:52

Sociale en duurzame keuzes maken in een moeilijk kader

De Dendermondse gemeenteraad keurde de begroting voor 2015 goed. In een moeilijk kader waarin besparingen zich opdrongen, werden in Dendermonde – tegen de stroom in – moedige keuzes gemaakt voor een sociaal en duurzaam Dendermonde.

lees meer
geplaatst op
don 18/12/2014 - 15:06

Sp.a wil klaarheid over “besparingspad Welzijn”

Oppositiepartij sp.a roept de Vlaamse regering vrijdag (opnieuw) op duidelijkheid te scheppen over “het besparingspad in Welzijn”. Ze doet dat naar aanleiding van de alarmkreet van de Gezinsbond over de kinderbijslagen. Bij het ...

lees meer
geplaatst op
vrij 05/12/2014 - 15:14